Derneğimizin 3. olağan genel kurul toplantısının Asfa Eğitim Kurumları’nda,  15/03/2021 Pazartesi günü, saat: 17:00’de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 22/03/2021 Pazartesi günü aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Gündem:
1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış

E-DER Yönetim Kurulu
28/02/2021

Asfa Eğitim Kurumları Adres: Barbaros, Mütevelli Çeşme Cd No:21, 34662 Üsküdar/İstanbul

İrtibat: 0 554 270 2795