Derneğimizin 4. olağan genel kurul toplantısının 20/12/2023 Çarşamba günü, saat: 19:00’da Bağlarbaşı, Bahçe Sk. No:4/B, Maltepe/İstanbul adresinde salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 27/12/2023 Çarşamba günü aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Dernek Organlarının Seçilmesi

7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış

E-DER Yönetim Kurulu
03/12/2023

İrtibat: 0 554 270 2795