EĞİTİM DEĞİŞİM ÇALIŞTAYLARIMIZIN 10. SU ANKARA’DA DÜZENLENDİ

Küresel Köyde Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı

Eğitim Değişim Çalıştaylarımızın 10. su Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Kampüsünde gerçekleştirildi. Okul öncesi eğitimin öne çıkan konularının ele alındığı “Küresel
Köyde Okul Öncesi Eğitim” çalıştayı AYBÜ, Ankara Burçak Anaokulları ve Dünya Çocuk
Üniversitesi iş birliğinde düzenlendi.
Programın açılış bölümünde sırasıyla Dünya Çocuk Üniversitesi Kurucu Müdürü Serdar
Arslan, Burçak Anaokulları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aldanmaz söz alırken
derneğimiz adına Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Kocadayı konuşmalarını gerçekleştirdi.

Ardından AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı açılış konuşmasını yaptı. Düzenleme
Kurulu Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim
Demir’in bilgilendirme konuşmasından sonra aynı üniversitemizin öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek
Altun “Dijitalleşen Dünyada Çocukluk” isimli sunumunu gerçekleştirdi.

Açılış bölümünden sonra ise eş zamanlı müzakere oturumlarına geçildi. Çalıştayda 3
çalışma grubu farklı konuları müzakere etti. Moderatörlüğünü Doç. Dr Murat Koç’un yaptığı
1. Çalışma grubu Okul Öncesi Çocuk Eğitiminde Anne-Baba Tutumları konusunu müzakere
ederken Moderatörlüğünü Psikolog Büşra Ekinci’nin yaptığı 2. Çalışma grubunda Okul Öncesi
Eğitimde Farklı Yaklaşımlar konusu ele alındı. Okul Öncesi Eğitimde Çevresel Etmenler
konusunun çalışıldığı 3. Masanın moderatörlüğü ise Doç. Dr. Dilek Altun tarafından
gerçekleştirildi.
Müzakere ve raporlama oturumlarının sona ermesiyle programın kapanış bölümüne
geçildi. AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı’nın değerlendirme ve kapanış konuşmaları
sonrasında paydaş kurumların temsilcileri tarafından katılımcılarımızın katılım belgeleri
takdim edildi. Çalıştayın nihai raporu tamamlandıktan sonra derneğimiz tarafından kamuoyu
ve Millî Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılacak.

Çalıştayın diğer detaylarına ulaşmak için TIKLAYINIZ