APJEC

Academic Platform Journal of Education and Change

Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi (APJEC)(Academic Platform Journal of Education and Change), bütün teorik/uygulamalı bilimler ve eğitim bilimleri alanlarında yayın yapan hakemli bir dergidir. APJEC dergisi, güncel akademik araştırma sonuçlarının ve eğitimde yeni yaklaşımların paylaşılması amacıyla özgün araştırma makalelerini, derleme makalelerini ve  kitap kritiklerini yayınlamaktadır.

Eğitim öğretim sahasındaki problemlerin tespit, tasnif ve çözümünde yararlı olacağına, bu alanda yeni ufuklar açacağına inandığımız, E-DER ve Akademik Platform işbirliğinde çıkardığımız hakemli “Eğitim ve Değişim Dergisi’ nin” sekizinci sayısı çıktı.
2645-9221 ISSN numaralı dergimiz makale kabulüne Temmuz 2019′ dan itibaren TÜBİTAK – DERGİPARK üzerinden almaya başlamıştır.

Dergi ciltleri ve makaleleri incelemek için :

Cilt: 4 – Sayı: 2 || Tam Metin PDF (Son Sayı)

Cilt: 4 – Sayı: 1 || Tam Metin PDF

Cilt: 3 – Sayı: 2 || Tam Metin PDF 

Cilt: 3 – Sayı: 1 || Tam Metin PDF

Cilt: 2 – Sayı: 2 || Tam Metin PDF

Cilt: 2 – Sayı: 1 || Tam Metin PDF

Cilt: 1 – Sayı: 2 || Tam Metin PDF

Cilt: 1 – Sayı: 1 || Tam Metin PDF

Detaylı bilgi ve  makale gönderimi için:
http://www.apjec.net

https://dergipark.org.tr/apjec