KÜRESEL KÖYDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI

EĞİTİM DEĞİŞİM ÇALIŞTAYI - 7

Değerli Eğitim Gönüllümüz;

E-DER Ankara Temsilciliği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Burçak Anaokulları işbirliğinde 3 Aralık 2022 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Milli İrade Yerleşkesinde gerçekleştirdiğimiz “Küresel Köyde Okul Öncesi Eğitim” konulu çalıştay programımıza katılan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.

Çalıştay Komisyonu Adına

E-DER Ankara Temsilcisi  Süleyman ÇAKMAK

ÇALIŞTAYIN GEREKÇESİ

Erken çocukluk dönemi dediğimiz 0-6 yaş aralığını kapsayan, insan gelişiminin çoğunun tamamlandığı bir dönemdir. Erken çocukluk dönemi, insan gelişiminin başlangıç noktasıdır. Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişim alanlarını destekleyerek yetişkinlik döneminde daha üretici ve verimli olmasına ve var olan potansiyelini ortaya daha kolay bir şekilde çıkarmasına yani kendisini keşfetmesine olanak sağlar. Yapılan birçok araştırmaya göre, okul öncesi eğitim alan çocukların okul başarılarının ve okul devamlılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Günümüzde yaşamın ilk beş yılının önemine değinen araştırmacılar, bu ilk yılların kişinin gelecekte nasıl bir birey olacağının belirleyicisi olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle okul öncesi dönemde uygulanacak eğitimin sadece aile ile sınırlı bırakılmaması gerekmektedir.
Öte yandan okul öncesi dönem, çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimindeki en önemli evredir. Çünkü çocuk zihinsel gelişiminin %50’sini 4 yaşına kadar, % 30’unu 4-8 yaş arasında, %20’sini ise 8-17 yaşları arasında tamamlar. Bu orandan da görüyoruz ki 0-6 yaş çocuğun gelişimin hızla yönlendirildiği zamandır. Bu dönemdeki yanlış uygulamalar, çocuğun gelecek hayatında büyük izler bırakabilir. Çünkü bu yaş aralığında oluşturulacak sağlam temel, gelecek hayatında da çocuğun birçok alanda kendini geliştirme şansını arttıracaktır. Küresel Köyde Okul Öncesi Eğitim Çalıştayında okul öncesi eğitim konusunda ele alınacak başlıklar ve varılacak sonuçlar bu yönüyle önem arz edecektir.

ÇALIŞTAY KONULARI

1.Konu: Okul Öncesi Çocuk Eğitiminde Anne-Baba

Alt Başlıklar: 

 • Geleneksel Ebeveyn Tutumları
 • Yeni Nesil Ebeveyn Tutumları

Moderatör: 

Raportör: Melike ŞAHİN

2.Konu: Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar

Alt Başlıklar: 

 • Okul Öncesi Eğitim Modelleri
 • Türkiye ve Dünyada Farklı yaklaşım Modelleri

Moderatör: 

Raportör: Ahsen Süreyya AYDIN

3.Konu: Okul Öncesi Eğitimde Çevresel Etmenler

Alt Başlıklar: 

 • Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji/Ekran Kullanımı
 • Erken Çocukluk Döneminde Medya Okur yazarlığı

Moderatör:  Doç. Doktor Dilek Altun

Raportör: Nuray KART

PROGRAM AKIŞI

AÇILIŞ Bölümü

Selamlama Konuşmaları:

 • E-DER Temsilcisi
 • AYBÜ Temsilcisi
 • BURÇAK ANAOKULU Temsilcisi

ÇALIŞTAY Bölümü

“Küresel Köyde Okul Öncesi Eğitim” konusu 3 farklı başlık altında 3 farklı masa (çalışma grubu) tarafından ele alınacak.

Çalıştaylar:

 • Okul Öncesi Çocuk Eğitiminde Anne-Baba – 
 • Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar / 
 • Okul Öncesi Eğitimde Çevresel Etmenler / Doç. Doktor Dilek Altun

KAPANIŞ Bölümü

 • Katılım Belgelerinin Takdimi
 • Çalıştay Sonuç Özetinin Okunması
 • Hatıra Fotoğrafı

🖼️ PROGRAM FOTOĞRAFLARI

🤝 PROGRAM PAYDAŞLARI